Критерии за проектите

 1. На първата защита, която ще се проведе вместо първа лекция след зимната ваканция ще очакваме от вас да сте:

  1. Създали публично хранилище в GitHub, Google Code или BitBucket за проекта, който сте заявили. Не очакваме името да е същото като заглавието на темата. Ако ви хрумне нещо оригинално, използвайте го. Все пак библиотеката си е ваша.
  2. Избрали open source лиценз и да сте създали файл LICENSE файл в основната директория.
  3. Създали README(\.md|\.rst)? файл в основната директория с подробно описание на библиотеката, как се инсталира (очакваме да е с едно извикване на go get), примери за това как се използва, лиценз и т.н.
  4. Създали сте example_test.go файл, в който има... example тестове с документация, която трябва да служи като добър пример за това как се ползва библиотеката. Напълно в реда на нещата е да използвате тези примери в README файла.
  5. Създали файловете, които ще ви трябват за пълната реализация с публичните функции, типове и методи в тях. Не очакваме имплементацията им, а просто сигнатура с документация.

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.