[Проект] gobilling

  1. Унифицирано api за работа със системи за електронни плащания и платежни портали.

    Еквивалент под ruby е active_merchant.

    1. Системи за електронни плащания - данните (кредитна карта, адрес, тн.) за копувача се въвеждат на страницата на системата и после тя изпраща някакви нотификации към сайта на търговеца.
    2. Платежни портали - данните се въвеждат на сайта на търговеца и системата удостоверява плащането на заден план.

    Целта на проекта ще е да се създаде скелет, към който да се добавят такива системи, като интерфейсът за работа с тях да е еднакъв. Като има примерни интеграции. (пр. за първия тип с paypal или epay, и за втория с някой от тези на paypal или борика).

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.